• info@fast-scrum.nl
  • 085 7852045

Wat is Fast-Scrum

Fast-Scrum is gebaseerd op de principes van Lean, Scrum en het Agile Manifest en biedt uitgebreide trainingen en certificeringen om Agile werken te verbeteren. We stellen onze aanpak en methodieken ter beschikking om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het eenvoudig opleveren van producten en of diensten.

In de praktijk blijkt dat het Agile werken lastig is te implementeren is, dit komt doordat 80% van de mensen gewend is aan het zelf organiseren van hun werkzaamheden en niet aan zelfsturing. Daarnaast speelt ook de organisatiestructuur een grote rol. Fast-Scrum verbindt deze zaken in een raamwerk van processen, rollen en verantwoordelijkheden waarbinnen mensen problemen kunnen adresseren, zelfontplooiing wordt gestimuleerd en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze gezamenlijk wordt gewerkt aan producten. De Fast-Scrum methode is een combinatie van processen aangevuld met diverse methodes. Deze methodes zijn gebaseerd op productontwikkeling en geeft inzichten in de effectiviteit van product management, kwaliteitsmanagement en ontwikkeltechnieken om vervolgens deze te kunnen verbeteren. 

Het grondbeginsel is dat het model uitgaat van een opdrachtgever en opdrachtnemer die samen met elkaar afstemmen. De opdrachtgever(product eigenaar) is verantwoordelijk om producten op de doelen af te stemmen en de opdrachtnemer (Supervisor) samen met het team er voor zorgt dat juiste producten worden ontwikkeld. Het team is zelf organiserend en zorgt voor de kwaliteitsboring.

Klik hier om de basisgids Fast-Scrum te downloaden.


Zoeken

Fast-Scrum een eenvoudige manier voor Agile werken